SUN Library header image

Off-campus electronic access to the library e-resources is restricted to Stellenbosch University staff members and currently registered students.
Afkampus elektroniese toegang na die biblioteek se e-bronne is beperk tot personeel en tans ingeskrewe studente van Universiteit Stellenbosch.

Username:
Password:

Login with your SU campus username (also called "network credentials" e.g. 12345678 or; johndoe) and password.
Teken aan met jou US kampus gebruikersnaam (ook genoem "netwerkgebruikernaam" bv. 12345678 of; johndoe) en wagwoord.

Click here for solutions to off-campus login failures.
Kliek hier vir oplossings tot afkampustoegang aanteken probleme.